ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

Η εταιρεία μας που κινείται στο χώρο της οικοδομής με γνώμονα τον συνεχή εκσυγρονισμό των κατασκευών προτείνει και εφαρμόζει τα νέα υλικά γεμίσματος της ΕΤ ΒΕΤΟΝ και της LAFARGE παρέχοντας στον έκαστο ιδιώτη ή κατασκευαστή

 

 Στο παρελθόν  Σήμερα
Το μείγμα κατασκευαζόταν στις οικοδομές με αμφίβολο αποτέλεσμα Το μείγμα είναι έτοιμο με σταθερή ελεγχόμενη ποιότητα
Μη σωστή ποσότητα και σε συνάρτηση, ανομοιογενές υλικό Εγγυημένη ποσότητα, έτοιμο ομοιογενές υλικό
Χρονοτριβή λόγο της κατασκευής μείγματος Μεγάλη ταχύτητα γεμίσματος (σκυροδέτηση)
Μεγάλο εργατικό κόστος Μείωση εργατικού κόστους
Απώλεια υλικών Χωρίς απώλεια υλικών
Μη καθαρό εργοτάξιο Καθαρό εργοτάξιο