222ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Με την εμπειρία μας στην κατασκευή δαπέδων, είμαστε οι πρώτοι που δημιούργησαν προδιαγραφές ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε βιομηχανικό δάπεδο στο εσωτερικό της κατοικίας, στο χώρο εργασίας ή το κατάστημα σας. Κάναμε την ιδέα πράξη, αν και δεν ήταν εύκολο να μεταφέρουμε το βιομηχανικό δάπεδο από το εργοστάσιο στους χώρους διαβίωσης. Η κατασκευή πραγματοποιείται με εξειδικευμένες τεχνοτροπίες ώστε να είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση μα και ταυτόχρονα δίνοντας μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια και το φινίρισμα, κάτι το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζει τις ήδη γνώριμες αντοχές του.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας μπορούμε να δώσουμε όψεις βιομηχανικών δαπέδων με υλικά που εφαρμόζονται ως επικαλύψεις ιδιαίτερα μικρού πάχους. Για τα υλικά αυτά μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω link:

- Tadelakt
- Beton Cire
- Πατητή Τσιμεντοκονία