ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ

Πολύ καλή λύση για μερικώς βατά δώματα. Η τελική επιφάνεια μπορεί να είναι από πλάκες τοποθετημένες ελεύθερα ή και βότσαλα. Το νερό φτάνει μέχρι την στεγανωτική στρώση όπου και κινείται πρός τις υδροροές. Το υλικό στεγάνωσης είναι προστατευμένο από τις διαφορές θερμοκρασίας λόγω της θερμομόνωσης. Απαιτείται σωστή επιλογή θερμομονωτικού υλικού γιατί είναι σε άμεση επαφή με το νερό. Αυτή η κατασκευή έχει το πλεονέκτημα εύκολης πρόσβασης στη στεγανωτική στρώση , εάν χρειαστεί service. Η μελέτη της μόνωσης γίνεται αφού τελειώσει η τοιχοποιία σε συνενόηση με τον υδραυλικό. Πολλές αστοχίες της στεγάνωσης οφείλονται σε σωληνώσεις οι οποίες είναι τοποθετημένες σε σημεία που καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή των υλικών.