ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Κύριο αντικείμενο μας είναι τα μονολιθικά δάπεδα, ή αλλιώς ενιαία δάπεδα, στην παγκόσμια ορολογία monolithic floors ή συντομογραφικά MONOFLOOR. Υπάρχουν πολλά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μονολιθικών δαπέδων. Αρκετά από αυτά είναι παράγωγα τσιμέντου, τσιμεντοκονιάματα, μπετόν κ.α. κάποια άλλα είναι από ρητίνες.

Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις κάθε χώρου και κάθε χρήσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά υλικά με συγκεκριμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά το κάθε ένα, έτσι ώστε να επιλέξουμε το ιδανικότερο για κάθε περίπτωση.

Σκοπός της MONOFLOOR είναι να ακολουθεί αυτή την εξέλιξη.

Έχουμε επιλέξει ύστερα από έρευνες, έναν μεγάλο κατάλογο από υλικά, επίσης εισάγουμε από χώρες της Ευρώπης αποκλειστικά για την Ελλάδα τεχνολογικά ανεπτυγμένα προϊόντα, ώστε να προτείνουμε το ιδανικό για κάθε κατασκευή.

Εφαρμογή

Η προμήθεια όμως των σωστών υλικών δεν αρκεί. Θα ήταν τουλάχιστον επικίνδυνο η τοποθέτηση τους να γίνεται από ημιμαθείς τεχνίτες, χωρίς γνώση και πείρα. Σε αυτό το σημείο η MONOFLOOR κάνει τη διαφορά, έχοντας τη δυνατότητα με εξειδικευμένο προσωπικό να παρέχει σωστή εφαρμογή, με το καλύτερο αποτέλεσμα.

Σε εμάς διαλέγετε υλικό και εφαρμογή.

Όταν έχουμε επιλέξει ένα προϊόν βάση των αντοχών και των ιδιοτήτων του, στη συνέχεια πρέπει να διαλέξουμε την όψη του. Αυτό που σας παρέχει η MONOFLOOR είναι η δυνατότητα επιλογής της όψης του δαπέδου σας, αφού μπορείτε με διαφορετικό τρόπο εφαρμογής ενός υλικού, από δικούς μας τεχνίτες, να επιτύχετε διάφορες όψης, αλλάζοντας συνάμα και το κόστος.