ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η στεγάνωση των υπογείων προϋποθέτει σωστή μελέτη πρίν ακόμα την θεμελίωση. Η επιλογή του τρόπου και των υλικών εξαρτάται ανά περίπτωση. Το καλύτερο εάν είναι εφικτό , είναι η στεγάνωση να γίνει στην εξωτερική πλευρά των τοιχείων, αλλά και του δαπέδου αν έχουμε σε μικρό βάθος τη στάθμη του υδροφόρου αρίζοντα. Αν δεν έχουμε την δυνατότητα να μονώσουμε εξωτερικά η κατασκευή γίνεται στην εσωτερική πλευρά των τοιχείων με τσιμεντοειδή υλικά. Σημαντικό ρόλο παίζει η προεργασία, επισκευή σαθρών σημείων, τρυπόξυλα, φουρκέτες, ματίσεις, αλλά και η επιλογή του υλικού αφού πρέπει να αντέχει σε αρνητικές πιέσεις. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να μας καλέσετε μετά την εκσκαφή.