ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Η πιο διαδεδομένη κατασκευή μόνωσης. Είναι αξιόπιστη λύση για βατά και μη βατά δώματα. Η θερμομόνωση αφού είναι κάτω από την στεγανωτική στρώση είναι πλήρως προστατευμένη. Το στεγανωτικό υλικό , ειδικά εάν είναι τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι πολύ καλής ποιότητας , ακόμα καλύτερα με διπλή στρώση υλικών. Η μελέτη της μόνωσης γίνεται αφού τελειώσει η τοιχοποιία σε συνενόηση με τον υδραυλικό. Πολλές αστοχίες της στεγάνωσης οφείλονται σε σωληνώσεις οι οποίες είναι τοποθετημένες σε σημεία που καθιστούν αδύνατη την αφαρμογή των υλικών.