ΜΟΝΩΣΗ ΚΗΠΟΥ

Η ανάγκη μας για λίγο πράσινο μας οδηγεί στην απόφαση να φυτεύουμε πάνω στις οροφές των υπογείων [ακάλυπτος χώρος] αλλά και στα δώματα των κτηρίων τα τελευταία χρόνια. Η νέα τεχνολογία υλικών και κατασκευών μας επιτρέπει να έχουμε άφοβα αντί για την κλασική ταράτσα ένα φυτευτό δώμα. Η διαδικασία κατασκευής είναι απλή , αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αλλά και κατά την χρήση του χώρου. Η μελέτη της μόνωσης γίνεται αφού τελειώσει η τοιχοποιία σε συνενόηση με τον υδραυλικό. Πολλές αστοχίες της στεγάνωσης οφείλονται σε σωληνώσεις οι οποίες είναι τοποθετημένες σε σημεία που καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή των υλικών.