ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τα βιομηχανικά δάπεδα βρίσκονται σε κάθε είδους κατασκευή όπως βιομηχανίες, αποθήκες, εργοστάσια, χώρους στάθμευσης, ταράτσες, ακόμα και σε κατοικίες. Ο λόγος που είναι τόσο διαδεδομένα είναι επειδή οι ιδιότητές τους τα καθιστούν κατάλληλα για κάθε χρήση. Διαχωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά που χρησιμοποιούμε ανά περίπτωση.